Tandiş akış kontrol sistemi, sıvı çeliğin uçan nozullar aracılığıyla tandişten sürekli döküm kalıbına akışını düzenleyen bir sistemdir. Bu sistem aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır:

  1. Elektrik ünitesi: Tandiş akış kontrol sisteminin elektriksel bileşenlerini içerir ve sistemin elektrik kontrollerini sağlar.

  2. Hidrolik ünite: Tandiş akış kontrol sisteminin hidrolik bileşenlerini barındırır ve hidrolik güç sağlar. Sıvı çeliğin akışını kontrol etmek için hidrolik sistem kullanılır.

  3. Döküm holü hidrolik parçaları: Sıvı çeliğin akışını yönlendirmek ve kontrol etmek için döküm holü içerisinde bulunan hidrolik parçalarıdır. Bu parçalar, sıvı çeliğin doğru şekilde döküm kalıbına akmasını sağlar.

  4. Tandiş mekanizma ve hidrolik piston ünitesi: Tandiş akış kontrol sisteminin temel bileşenlerinden biridir. Tandiş mekanizması, uçan nozulları kontrol eder ve sıvı çeliğin akışını düzenler. Hidrolik piston ünitesi ise mekanizmayı hareket ettirir ve gerekli kontrolü sağlar.

Bu ünitelerin bir araya gelmesiyle oluşan tandiş akış kontrol sistemi, sıvı çeliğin akışını kontrol ederek sürekli döküm işlemi için istikrarlı bir şekilde malzeme sağlar.