Spacious bedroom with modern furniture

Şekilli Refrakterler

Alt nozul
Üst nozul
Döküm çanağı
Gaz çanağı
Ateşe dayanıklı kap

 
    Chemical Analysis Ratio 
SiO2 % max 2
Al2O3 % min 96
Fe2O3 % max 0,3
CaO % max 1,5
Grain size 0-6
Bind Type Hydrolic
Refractory Temp 1830 oC