Spacious bedroom with modern furniture

KALİTE

 XRF Analiz cihazı ve metalografik mikroskop

 Yüksek dereceli fırın

 Analatik laboratuarı

 Soğuk basma mukavemet test cihazı

 Vickers setlik ölçüm cihazı

 Tane boyutu ölçme cihazı